Política de venda i cancel·lació

Política de venda i cancel·lació

1- Generals:

Les condicions generals de venda s’ apliquen estrictament a totes les  vendes de serveis i productes efectuades  per Escola d’escalada la panxa del bou, S.L. amb  C.I.F.B64500812 ,d’ara en endavant  PXB,  destinades a persones físiques i jurídiques

Tota compra o reserva efectuada a PXB implica l’ acceptació del Client de les Condicions Generals de Venda vigents el dia en que s’efectuï  

2- Preus:

Els preus publicats per PXB  són en Euros i amb IVA inclòs i són vigents llevat error tipogràfic.

Les promocions sobre quotes, serveis i productes en venda per PXB s’indiquen identificaran amb prou claredat  en què consisteixen  així com el període de validesa de les indicades promocions.

3- Forma de pagament:

El client ha de  liquidar la seva compra escollint alguna de les modalitats de pagament indicades..

4- Política de venda devolució i cancel·lació

D’acord amb la normativa vigent  les reserves d’entrades de dia es poden anul·lar fins a 4 hores abans de l’hora de la reserva. En aquest cas, l’import serà reemborsat íntegrament en el compte moneder de l’usuari. Aquest import pot ser consumit en properes reserves o compres de servei sense límit de temps.

L’anul·lació de les reserves  de la resta de  serveis: cursos, classes particulars, festes d’aniversari etc. s’ha de fer  amb una antelació mínima de 3 dies. En aquest cas, en un termini màxim de 10  dies PXB  efectuarà el reembors  en la modalitat indicada pel client.

En el supòsit que no es respecti aquesta antelació, PXB ,es reserva el dret a descomptar un import fix de 20€ en concepte de despeses de gestió i coordinació de l’activitat